NMK Sigdalsrally 2018
Velkommen til Sigdalsrally 2019
NMK Modum og Sigdal har gleden av å invitere til 1. NM runde i Rally 2019. Løpet går av staben den 19. januar og kan by på 234,12 km hvorav 92.27 km med spesialstrekninger fordelt på 8 etapper.

Kart og etappe beskrivelse vil komme fortløpende
[ Les mer ]  18.12.2018

Merkede plasser på serviceplass
Det er i år laget anviste plasser i depoet etter mange ønsker fra deltagere. Disse plassene er merket med startnummer. Dersom noe skulle være uklart kan du ta kontakt med Per Larsen på telefon 45615321.

Kartet finner du her
[ Les mer ]  18.01.2018

Uønsket trafikk på etappene.
Det er oppservert uønsket trafikk på flere av etappene.
Vi minner om at dette ikke er tillatt og referer til Spesialreglementet for Rally, punkt 2.12 (https://bilsportboka.no/kapittel/rally/rally-reglement/#2.+Definisjoner):

"All ferdsel på en spesialetappe av en fører og/eller annenfører (codriver/kartleser) som har til
hensikt å delta i løpet regnes som gjennomkjøring etter at løpets tilleggsregler er offentliggjort."

Det vil bli utført kontroller fram til fredag morgen. Eventuelle brudd på dette vil bli rapportert til juryen, kan bli straffet etter Generelle bestemmelser, Punkt 12.
(https://bilsportboka.no/kapittel/generelle-bestemmelser/generelle-bestemmelser/#12.+Straffer)

Gjenomkjøringstidene er fredag 19.01.18 kl 08.00 - 18.00

Alle klasser tillates gjennomkjøring. NB! På enhver gjennomkjøring av
spesialetappene tillates maks 2 personer (deltagere) i bilen. I Ungdomsklassen skal
det være 3 personer i bilen dersom den kjøres av en deltaker med juniorlisens.
Hver deltager kan kun kjøre to ganger på hver etappe (spesialetapper som kjøres
to ganger regnes som en spesialetappe).

Slik trafikk er veldig uheldig da vi er helt avhengig av grunneiere og oppsitteres vedvilje for å få lov til å arrangere løp. De har fått infromasjon om når løpet skal avvikles og når vi fraviker dette kan dette resultere i at vi ikke får lov til å bruke veiene.

Vi vil takke alle grunneiere og oppsittere for stor velvilje, og beklager på det sterkeste at det skjer, og oppfordrer alle som registrer slik trafikk om å¨ta kontakt med oss, gjerne på telefon 922 85 385
[ Les mer ]  17.01.2018

Publikumsparkering
Det blir publikumsparkering i Bingen, Letmolia (SS 3/8), Lyngdal (SS 1/6) med egen gangvei ned til målområdet samt Grønnbu (SS 2/7). Varm takk til alle som brøyter og legger til rette.
[ Les mer ]  16.01.2018

Spennende startfelt

Det er et spennende startfelt i årets Sigdalsrally. I tillegg til mange proflerte Norske førere er det også noen internasjonale førere som ønsker å kjøre fort på norske vinter veier. Det stiller team fra England, Sverige og Latvia.
[ Les mer ]  16.01.2018

Flotte forhold på skogen
Sikkerhetsjefen har vært over etappene i dag, og kan rapportere om flotte forhold Se bilde her


[ Les mer ]  09.01.2018

Nyhetsarkiv >>>

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"