NMK

Beskrivelse av SS

SS1 Strandevann 1 - Lengde 9.72 km - Første bil kl. 1038

Fin etappe med rask og bred vei fra start, går så over i en smalere trase med mange utfordringer for så å rette seg noe ut med relativt raske strekninger inn mot mål. Kjøres 2 ganger med målgang i Lyngdal. Mulighet for publikum til å gå inn fra start og mål. Brøytet parkering i Lyngdal med egen oppbrøytet gangvei ned mot mål. Det er også mulighet til å komme inn midtveis på etappen (Stuvestad grenda) ved Landerud og veien fra Flesberg over ved Dåset.

SS 2 Nysetra 1 - Lengde 15.18 km - Første bil kl. 10:38

Starten går på nede ved fylkesvei i avkjøringa opp til Grønnbu. Her vil det gå fort opp mot Grønbu og videre oppover lange bakker og svinger før den går over i svingete og tildels smal og krevende vei før det stuper nedover mot Dokka. Fra Dokka mot Nysetra er det svingete, men også raske partier. Derfra går det nedover mot Bingen på rask fin vei. Nysetra er den nest lengste etappen og kanskje den mest krevende, med stor hastighet nedover mot Bingen. Kjøres 2 ganger med start nede ved fylkesveien opp til Grønnbu. Mange fine publikumsplasser, men det krever at du kjører inn før etappen stenger. Ved Grønnbu er det mange fine publikumsplasser. Her er det brøytet parkering i tillegg til noe parkering på mål.

SS 3 Letmolia - Lengde 9.58 km - Første bil kl. 11:29

Dette er en Klassiker. Kanskje en av de flotteste vinterrally etappene i Norge. I år så utgår Nevra og starten er i krysset i Bingen. Letmolia er en etappe hor kartleser og fører virkelig kjørt seg. Meget krevende etappe med mange svinger og hopp med vanskelige kombinasjoner. Etappen kjøres 2 ganger. Siste gangen som SS8 hvor Sigdalsrally vil avgjøres. Meget publikumsvennlig med parkeringsplasser både i Bingen og Letmolia.

SS4 Malmveien - Lengde 7.14 km - Første bil kl. 13:13

Den korteste etappen. En rask og publikumsvennlig etappe. Mange fine plasser ved mål Skuterud flata og midt inne på etappa ved Overntjern og Butjern.

SS 5 Finnerud - Lengde 16.7 km - Første bil kl. 13:37

Fin og morsom og Sigdalsrallys lengste etappe. Har blitt en klassiker. I år starter den nede på Korsbøen hvor de 2 første km er meget raske og oversiktlig. Videre er det en del raske strekninger, men også mange vanskelige kombinasjoner opp mot veikrysset til Krødsherad. Dette partiet er litt smalere, men fin vei. Fra veidelet til Krødsherad er det raske partier med fine svingkombinasjoner opp mot Finnerud. Fra Finnerud bærer det stort sett nedover med fin vei og stor hastighet ned mot mål. Mange fine plasser for publikum, men de må være tidlig ute før veien stenger. En mulighet er å kjøre inn fra Krødsherad til veidelet ned til Korsbøen

SS 6 Strandevann 2 - Lengde 9.72 km - Første bil kl. 15:34

Fin etappe med rask og bred vei fra start, går så over i en smalere trase med mange utfordringer for så å rette seg noe ut med relativt raske strekninger inn mot mål. Kjøres 2 ganger med målgang i Lyngdal. Mulighet for publikum til å gå inn fra start og mål. Brøytet parkering i Lyngdal med egen oppbrøytet gangvei ned mot mål. Det er også mulighet til å komme inn midtveis på etappen (Stuvestad grenda) ved Landerud og veien fra Flesberg over ved Dåset.

SS 7 Nysetra 2 - Lengde 15.18 km - Første bil kl. 15:51

Starten går på nede ved fylkesvei i avkjøringa opp til Grønnbu. Her vil det gå fort opp mot Grønbu og videre oppover lange bakker og svinger før den går over i svingete og tildels smal og krevende vei før det stuper nedover mot Dokka. Fra Dokka mot Nysetra er det svingete, men også raske partier. Derfra går det nedover mot Bingen på rask fin vei. Nysetra er den nest lengste etappen og kanskje den mest krevende, med stor hastighet nedover mot Bingen. Kjøres 2 ganger med start nede ved fylkesveien opp til Grønnbu. Mange fine publikumsplasser, men det krever at du kjører inn før etappen stenger. Ved Grønnbu er det mange fine publikumsplasser. Her er det brøytet parkering i tillegg til noe parkering på mål.

SS 8 Letmolia 2 - Lengde 9.58 km - Første bil kl. 16:16

Dette er en Klassiker. Kanskje en av de flotteste vinterrally etappene i Norge. I år så utgår Nevra og starten er i krysset i Bingen. Letmolia er en etappe hor kartleser og fører virkelig kjørt seg. Meget krevende etappe med mange svinger og hopp med vanskelige kombinasjoner. Etappen kjøres 2 ganger. Siste gangen som SS8 hvor Sigdalsrally vil avgjøres. Meget publikumsvennlig med parkeringsplasser både i Bingen og Letmolia.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"